Pause Play

Velkommen til HNF

Bli endel av den viktigste møteplassen for næringslivet i Horten og omegn!
Bli medlem i dag
Top Image

Velkommen til HNF

Bli endel av den viktigste møteplassen for næringslivet i Horten og omegn!
Bli medlem i dag
Top Image
Logo
activity
Velkommen til Horten Næringsforum
Næringslivet vårt er mangfoldig. Det er små enmannsbedrifter, og store internasjonale selskap. Det er nystarta bedrifter, og det er selskap som har eksistert i generasjon etter generasjon.
Top Image

Bli med i fellesskapet!

Hvorfor bli medlem av HNF?  Som medlem får du tilgang til et sterkt nettverk av lokale bedrifter, entreprenører og beslutningstakere. Dette gir deg muligheten til å knytte verdifulle forbindelser, utveksle kunnskap og erfaringer, og utforske samarbeidsmuligheter. Nettverksbygging er en avgjørende faktor for suksess i dagens forretningsverden, og Horten Næringsforum gir deg en plattform for å bygge relasjoner som kan være til nytte for din bedrift.

Les mer her
Top Image

Samarbeid er nøkkelen

Påvirkning og samarbeid: Som medlem av Horten Næringsforum får du muligheten til å påvirke lokale beslutningsprosesser som kan ha innvirkning på næringslivet i regionen. Forumet jobber aktivt med å fremme medlemmenes interesser og sikre et godt næringsklima. Gjennom samarbeid med lokale myndigheter og organisasjoner kan du bidra til utviklingen av Horten som en attraktiv destinasjon for næringslivet.
Les mer her