Bli medlem

Bli medlem!
Ja, jeg vil bli medlem i Horten Næringsforum!
post@hortennaringsforum.no

 

Kontingent og serviceavgift 
Årlig medlemskontingent: kr. 500,-
Omsetningsbasert årlig serviceavgift:
Oppstartsbedrift, år 1: 500,-
Under 3 MNOK: 1500,- 
3-9 MNOK: kr. 3.000,- 
10 MNOK 6500,-  
Større samarbeidspartnere/konsern: Ta kontakt for informasjon om priser
Studenter og pensjonister: kr. 500,-


Forum pr.år:
Lederforum
Forum handel og servering
Nettverksforum: kr. 5000,- 
MVA beregnes i tillegg på serviceavgift og forum Ved innmelding aksepterer du følgende vilkår:
Medlemskap gjelder for et helt kalenderår.
Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember året før man trer ut av medlemskap i Horten Næringsforum.
Eventuell oppsigelse av medlemskap gjøres ved å sende e-post til post@hortennaringsforum.no 
*Alle som driver næringsvirksomhet i Horten kommune kan opptas som medlemmer

*Ved å klikke på send godkjenner du våre personvernregler.

 

Hvorfor bli medlem av HNF?

1

Nettverksbygging: Som medlem får du tilgang til et sterkt nettverk av lokale bedrifter, entreprenører og beslutningstakere.

2

Kompetanseheving: Forumet arrangerer jevnlig seminarer, workshops og konferanser som er rettet mot å øke kompetansen og kunnskapen til medlemmene.

3

Påvirkning og samarbeid: Som medlem av Horten Næringsforum får du muligheten til å påvirke lokale beslutningsprosesser som kan ha innvirkning på næringslivet i regionen.

4

Markedsføring og synlighet: Horten Næringsforum fungerer som en plattform for å promotere medlemmenes produkter og tjenester.

5

Informasjonsdeling og ressurser: Som medlem får du tilgang til relevant informasjon, nyheter og ressurser som er spesifikke for Horten-området.