Forum & møteplasser

Horten Næringsforum har forskjellige møteplasser vi kaller forum.
Formålet med forumene er å danne møteplasser for nettverksbygging, samt faglig og sosialt påfyll blant medlemmene.

Forumene dannes etter ønske fra medlemmene selv.
For å kunne delta på våre forum må man være medlem av Horten Næringsforum.
Bli medlem her
Enkelte forum har en medlemskapsavgift som kommer i tillegg til HNF medlemskap.