Forum & møteplasser

Horten Næringsforum har forskjellige møteplasser vi kaller forum.
Formålet med forumene er å danne møteplasser for nettverking, faglig og sosialt påfyll mellom medlemmer.
Forumene dannes etter ønske fra medlemmene selv.
Enkelte forum har en medlemskapsavgift som kommer i tillegg til HFN medlemskap.