Electronic Coast

Electronic Coast er en teknologiklynge med medlemsbedrifter og gründere via Kobben, samt andre viktige samarbeidspartnere. Medlemmene representerer hele verdikjeden innen elektronikk og inkluderer sluttbrukere, systemleverandører, rådgivningstjenester, produsenter og delleverandører.

Klyngens hovedformål er å øke industriens omstillingsevne og innovasjonskraft gjennom anvendelse av ny teknologi og kunnskap.

I tillegg til å være en viktig industriell aktør fungerer Electronic Coast også som et nettverk og en plattform for samarbeid, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. Med regelmessige møter, seminarer og arrangementer bidrar klyngen til å fremme innovasjon og verdiskaping i elektronikk- og IKT-sektoren.

Ambisjonene til Electronic Coast er å være en ledende klynge innen IKT- og elektronikkindustrien i Norge. Med sterke eiere, verdensklasseprodukter, stabil arbeidskraft og gode rammebetingelser, har klyngen alle forutsetninger for å sikre industrien gode vilkår i mange år fremover.

Electronic Coast har etablert seg som en anerkjent aktør innen elektronikk- og IKT-sektoren og driver frem innovasjon, samarbeid og vekst i regionen og Norge i sin helhet.

Bilder