it`s timeout AS

Jeg bistår ledere til å bli tydeligere og tryggere.
Ledergrupper til å bli mer samkjørt og effektiv. Team til å bli mer samkjørte, involvert og inkludert. Fasiliterer strategi og kulturutviklingsprosesser. Holder lederkurs og foredrag om Hverdagsledelse og om å bygge bro mellom generasjoner på jobb. BrobygGEN.

www.itstimeout.no

Bilder