BlueTec AS

Gratis mulighetsstudie for solcelleanlegg på næringsbygg for medlemmer i Horten Næringsforum!

For alle medlemmer i Horten Næringsforum ønsker vi å tilby gratis mulighetsstudie for solcelleanlegg på ett næringsbygg.
Dette inkluderer:
• Komplett PV sol rapport for estimert produksjon på adresse med variabler somhorisont profil, lokal forurensing og lokale skyggeforhold.
• Lønnsomhetsanalyse
• Optimalisering av størrelse basert på timesforbruk på bygget hvor vi sammenlignet produksjon mot faktisk forbruk.
• Beregning av klimagassutslipp med EPD som grunnlag.
• Befaring og gjennomgang av bygget.
• Gjennomgangsmøte hvor vi går gjennom rapport og pristilbud.
 
Vi kan ellers tilby:
Elbillading for næringsbygg med fakturering mot den faktiske bruker
Energilagring for næringsbygg
Serviceavtale for elbil ladeanlegg
Serviceavtale for solcelleanlegg med automatisk klimarapportering og feilvarsling.

Kontakt:
Andreas Andersen | Salgsleder
T: 33331100 | M: 90589902
E:aa@bluetec.no