background
Koordinator for Horten Næringsforum
Ledelse & HR

Koordinator for Horten Næringsforum

25. mars | Tekst : Karoline Idås
Vår daglige leder er i foreldrepermisjon, og Horten Næringsforum har derfor behov for å leie inn ekstra hjelp i en tidsbegrenset periode. Vi søker en person som har egen næringsvirksomhet og som kan fakturere på timebasis i et omfang på ca. ti timer per uke. Antatt varighet er frem til 1. oktober 2024, men med mulighet for videre engasjement. 
 

Ansvarsområder:

Medlemskapsstøtte:
 • Være primærkontakt for eksisterende medlemmer, medlemsbesøk, besvare spørsmål og gi støtte ved behov.
 • Være primærkontakt for potensielle medlemmer og besvare spørsmål rundt medlemskap, aktiviteter og forum. 
 • Administrere medlemsdatabasen, inkludert registrering av nye medlemmer, oppdatering av kontaktinformasjon og medlemskapsstatus.
Kommunikasjon og markedsføring:
 • Administrere og oppdatere foreningens nettside med relevant informasjon, nyheter og arrangementer.
 • Planlegge og publisere innhold på sosiale medieplattformer for å fremme foreningens aktiviteter og øke engasjementet blant medlemmer og potensielle interessenter.
Arrangementsstøtte:
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av arrangementer, inkludert workshops, seminarer og nettverksmøter.
 • Hjelpe med å koordinere logistikken rundt arrangementer, som påmeldinger, lokaler, catering og utstyr.
Administrativ støtte:
 • Utføre generelle administrative oppgaver, inkludert håndtering av e-postkommunikasjon, telefonhenvendelser og post.
 • Assistere ledelsen med å forberede dokumenter, presentasjoner og rapporter etter behov.
 
Kvalifikasjoner:
 • Erfaring eller utdanning innen markedsføring, kommunikasjon, administrasjon eller tilsvarende relevant erfaring.
 • Erfaring med medlemsstøtte, kundebehandling eller lignende rolle er foretrukket, men ikke nødvendig.
 • God forståelse av digitale kommunikasjonskanaler og evne til å produsere engasjerende innhold for sosiale medier.
 • Evne til å jobbe selvstendig, ta initiativ og håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Utmerkede kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig.
 • God kjennskap til relevante dataprogrammer og verktøy, inkludert Microsoft Office og sosiale medieplattformer.
 
Søknadsprosess:
Vi ønsker at du sender CV og søknadsbrev til post@hortennaringsforum.no innen 15.04.24.