Styret

Styret i HN består av følgende personer:

Styrets leder: Sølvi Foss (Symmetri AS)
Økonomiansvarlig: Michelle Dyrkorn Nævra (Cleopatra Mote)
Styremedlem: Peer Firing Hansen (Kjøraas Bil)
Styremedlem: Thomas Brekke (USN)
Styremedlem: Linda Blakstad Glenne (Scala Sjøsiden)
Styremedlem: Johan Harris-Christensen (Larvikbanken)

Varamedlem:
Tiril Sægrov (Thon Hotel)

Observatør: 
Karl Jørgen Tofte (Horten kommune)

Daglig leder:
Karoline Alice Idås (Tidypay)