Styret

Styret i HN består av følgende personer:

Daglig leder: Sølvi Foss 

Styrets leder: Rino Jørgensen (Advokatene Gullaker, Jørgensen & Kirkeby)
Nestleder: Odd-Rune Nærsnes (HIP)
Sekretær: Therese M. Gjessvåg (Storgata Eiendom)
Økonomiansvarlig: Torleiv Sandvik (DNB)
Økonomiansvarlig: Michelle Dyrkorn Nævra (VIC Horten)
Styremedlem: Roger Dalseg (Microtech Innovasion)
Styremedlem: Eirik Wiik (CM Gruppen)
Styremedlem: Thomas Brekke (USN)

Varamedlemmer:

Hans-Christian Auensen (Meny Åsgårdstrand)
Cathrine Aashammer (Horten Kino)