Om Horten Næringsforum

Horten næringsforum er en videreføring av tidligere Hortens Handelsstand og Horten Næringsforening. 

Samlingen av de to tidligere foreningene ble gjennomført på årsmøtet i januar 2018. 

Foreningens formål er å arbeide for å fremme kultur-, nærings- og handelsinteresser blant næringsdrivende i Horten, gjennom etablering av samarbeid og økt felles forståelse.

Styret i HN består av følgende personer:

Daglig leder: Sølvi Foss 

Styrets leder: Laila Ryvænge (@work)
Nestleder: Odd-Rune Nærsnes (HIP)
Sekretær: Therese M. Gjessvåg (Storgata Eiendom)
Økonomiansvarlig: Torleiv Sandvik (DNB)
Økonomiansvarlig: Michelle Dyrkorn Nævra (VIC Horten)
Styremedlem: Peer Firing Hansen (Kjøraas Bil)
Styremedlem: Eirik Wiik (CM Gruppen)
Styremedlem: Thomas Brekke (USN)

Varamedlemmer:

Hans-Christian Auensen (Meny Åsgårdstrand)
Cathrine Aashammer (Horten Kino)