Om Horten Næringsforum

Horten næringsforum er en videreføring av tidligere Hortens Handelsstand og Horten Næringsforening. 

Samlingen av de to tidligere foreningene ble gjennomført på årsmøtet i januar 2018. 

Foreningens formål er å arbeide for å fremme kultur-, nærings- og handelsinteresser blant næringsdrivende i Horten, gjennom etablering av samarbeid og økt felles forståelse.

Styret i HN består av følgende personer:

Daglig leder: Mette Rosenvinge Kolderup 

Styrets leder: Rino Jørgensen (Advokatene Gullaker, Jørgensen & Kirkeby)
Nestleder: Odd-Rune Nærsnes (HIP)
Sekretær: Therese M. GJessvåg (Storgata Eiendom)
Økonomiansvarlig: Torleiv Sandvik (DNB)
Økonomiansvarlig: Michelle Dyrkorn Nævra (VIC Horten)
Styremedlem: Stig Thorsen (Sjømilitære Samfund)
Syremedlem: Eirik Østern (CM Utvikling)
Styremedlem: Max J. Tangen (7Sense)