Nyhetsbrev juli 2019

Horten Næringsforum har hatt en innholdsrik vår, les mer her

Som de fleste er kjent med har vår daglig leder Mette Rosenvinge Kolderup vært sykemeldt en stund. Vi har tett kontakt med Mette, og ser frem til at hun kommer tilbake på jobb. Det er imidlertid viktig for oss å sikre god kontinuitet og oppfølging av alle planlagte aktiviteter ut over høsten, derfor har vi i samråd med Mette blitt enige om å sette inn en vikar i hennes stilling for en periode.

Det er med stor glede vi kan fortelle at vi har vært så heldig å få inn Sølvi Foss som vikar i rollen som daglig leder. Sølvi har vært varamedlem i styret denne våren, og har dermed blitt godt kjent med Horten Næringsforum. Sølvi har bred erfaring fra næringslivet og hun vil ha mye å bidra med i tiden som kommer. Sølvi vil tiltre for fullt fra august av, og vil da ta direkte kontakt med dere medlemmer. Les mer om Sølvi her

Vi håper og tror dette blir en god løsning for dere. Styret har denne våren holdt tak i en del aktiviteter, men med en stigende medlemsmasse og spennende planer for høsten er det viktig å ha en daglig leder på plass.

Et lite tilbakeblikk:
Horten Næringsforum hovedfokus er å jobbe for at Horten skal bli et bedre sted å bo, jobbe, drive handel og etablere næring. For å ivareta bredden hos våre medlemmer, er vi organisert i to hovedområder. Det er et handelsutvalg med fokus på handels- og butikklivet, og et næringsutvalg som ivaretar øvrige bedrifter i kommunen. På våre styremøter gjennomgår vi saker under de respektive paraplyene.

Vi har lagt bak oss måneder med mange aktiviteter. Både næringsfrokostene og torsdagsmagasinet som vi arrangere sammen med Horten kommune er svært populære arrangement. I Handelsutvalget har leder av utvalget, Michelle Nævra, blant annet organisert et stort markedsapparat gjennom sosiale medier, og dette bidrar til å synliggjøre og styrke den lokale handelen i Horten.

Om vi ser ut over kommunegrensen, har det også dette året vært et nært samarbeid med øvrige næringsforeninger i Vestfold. Vi lærer av hverandre, og jobber sammen i relevante saker som gjelder fylket og regionen vår.

Fokus for høsten:
Horten Næringsforum eier som kjent halvparten av HortenLove sammen med Horten Kommune. Vi mener at HortenLove er en viktig plattform for å sikre markedsføring av Horten, og derfor bidrar vi både økonomisk og praktisk til dette samarbeidet. Den første avtalen mellom HortenLove og kommunen løper ut i år, og fra vår side er det et sterkt ønske om at Horten Kommune fortsetter sitt engasjement i HortenLove. Vi satser derfor på at politikerne engasjerer seg, og sikrer videre drift fra høsten av. Les mer om HortenLove her

Det er mange områder vi ønsker å fordype oss i denne høsten. Havneutviklingen og de muligheter det medfører er viktige for oss som driver næringsvirksomhet i Horten. Dette er noe vi er opptatt av. Et sunt næringsliv har parallelt behov for en god eiendomsutvikling, så vi vil også følge med på at Horten har gode rammer for boligutvikling for kommunen.

Datoer å legge merke til:
Vi går en spennende høst i møte, og nye mennesker vil vende blikket i retning Horten. Vi er stole over å bo i en kommune som til og med skal huse innspilling av neste sesong av tv serien Vikingane. Økt aktivitet i kommunen bidrar positivt til næringslivet, og vi er stolte over det som skjer på Midgard Vikingsenter.

Av aktuelle hendelser ellers kan du notere følgende:

Superlangdag: For oss i Horten Næringsforum er sommerens superlangdag rett rundt hjørnet. På denne dagen flyttes butikkene ut på fortauet, og vi skaper liv i gatene. Dette er et viktig arrangement våre medlemmer, og vi engasjerer oss sterkt i å skape en bra handledag. Horten Næringsforum vil i år ha egen stand, og dere er velkommen innom for en prat. Mer info om superlangdag finner du her

Næringsfrokoster: Til høsten er det planlagt tre næringsfrokoster, 21. august, 9. oktober og 20. november. Høstens første næringsfrokost vil handle om kommunevalget 2019, og vil finne sted i lokalene til Horten Kino, les mer her

Made in Horten: Datoen for årets Made in Horten blir 23. oktober. Made in Horten har på kort tid blitt en viktig arena for å knytte kontakter, inspirere, og markedsføre den høye kompetansen og alle mulighetene vi har i Horten. Vår målsetning er å øke kunnskapen om hva vi har å by på og samarbeid på tvers av kompetanseområder. I år er tema «Innovasjon og Kompetanse» og messen legges til Universitetet i Sørøst-Norge, på Bakkenteigen.

Torsdagsmagasinet: De populære Torsdagsmagasinene med Torgeir Lorenzen avholdes normalt siste torsdag i måneden - følg med på sosiale medier for info.

Vi ser frem til videre kontakt gjennom høsten. Ta gjerne kontakt med undertegnede, eller daglig leder dersom du har innspill til oss. Vi kommer til å sende ut jevnlige nyhetsbrev ut over høsten, og vi setter pris på tips fra dere om aktuelle saker vi kan orientere om.

En god sommer ønskes dere alle!

 

Sommerhilsen fra

 

Rino S. Jørgensen
Styreleder