Julehilsen til våre medlemmer og samarbeidspartnere

Takk til alle medlemmer og samarbeidspartnere

Vi kan se tilbake på et innholdsrikt år med gode samarbeidspartnere.

Horten Næringsforum har gjennomført mange aktiviteter i samarbeid med Horten kommune. Denne tette dialogen mellom næringsliv og kommune er viktig for oss, og her i Horten faller det seg helt naturlig. Samtidig er vi også bevisst på å stadig utfordre kommunen på de områder som er viktige for våre medlemmer. Næringssjef Karl Jørgen Tofte sitter som observatør i styret, og vi har en løpende dialog. I fellesskap arrangerer vi Made in Horten, vi drar på skolebesøk, vi har felles næringsfrokoster og vi eier Hortenlove sammen. 

Made in Horten
Vår største dag i høst var Made in Horten, på USN, Campus Vestfold. Årets messe var fulltegnet, så dette har blitt en attraktiv møteplass. Tilbakemeldingen fra våre utstillere og besøkende er at Bakkenteigen er et velegnet sted for sånne arrangement. Våre utstillere hadde god tilgang på studenter og universitetet er en meget profesjonell samarbeidspartner. Made in Horten har blitt et innarbeidet konsept, samtidig er det alltid rom for fornyelse. Vi tar med oss alle gode innspill år vi nå planlegger neste års arrangement. Vi vil gi dere dato og flere detaljer tidlig på nyåret.

Samarbeid skole/næringsliv I oktober besøkte Horten Næringsforum og Horten kommune alle byens ungdomsskoler. Her møtte vi ferske 8. klassinger, og snakket om valgene de skal ta de nærmeste årene. For mange elever er det vanskelig å vite hva man skal velge av studier, og for oss er det viktig å formidle at vi trenger alle typer jobber i en kommune. Besøkene på ungdomsskolene inspirerte oss, vi har mange fine ungdommer i Horten. Samtidig kjenner vi et ansvar for å være en sparringspartner for dem når de skal ta viktige valg fremover. Vi drøfter derfor nå hvordan vi i enda større grad kan være synlige for elever som går på skole i Horten.

Næringsfrokoster
Vi sparket i gang valghøsten med en politikerdebatt på Horten Kino. Her stilte politikerne til felles partilederdebatt, med fokus på næringspolitikken. Vi kommer til å invitere til nye debatter med våre politikere i 2020. Horten Næringsforum er opptatt av å ha et sterkt næringspolitiske engasjement, og det er viktig at våre politikere sikrer at det er tilstrekkelig fokus på næringspolitikk i respektive partiprogram. Dette kommer vi til å følge opp, på vegne av våre medlemmer.

Ellers i høst var Horten Kommune og Horten Næringsforum vertskap sammen med @work på næringsfrokost om «balansekunst når livet butter». Her hadde vi fullsatt hus, og et stort engasjement fra salen.

I november fikk vi sammen med Holmestrand Næringsforening være vertskap sammen med DNB på deres makroseminar, og måneden ble avsluttet med en lærerik miljøfrokost hvor Horten kommune oppfordret bedrifter til å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Horten kommune spanderer kursavgift på bedrifter som ønsker slik sertifisering, og dette oppfordrer vi våre medlemmer til å bli med på.

Når vi nå skal planlegge neste års frokostmøter, er vi opptatt av å beholde den gode spredningen vi har på tema. Frokostmøtene i 2019 vil være på onsdager, velkommen innom på gratis frokost, faglig påfyll og nettverksbygging.

Arve Johnsen
I november hadde vi sammen med Horten Kommune og Allegro æren av å være vertskap for besøk av Arve Johnsen. Som tidligere statssekretær i Industridepartementet var Arve Johnsen med på å skape Statoil og var selskapets første administrerende direktør. Arve Johnsen imponerte oss. Han var en fabelaktig historieforteller som tok oss med på reisen fra å være eneste mann i Statoil, til det oljeeventyret vi i dag lener oss på. Samtidig viste han et ekte samfunnsengasjement, opptatt av fornybar energi, reell likestilling og samarbeid. Noen dager etter besøket i Horten ble han tildelt hedersprisen under Norwegian Tech Awards 2019.

På scenen på Sjømilitære Samfund fikk han besøk av en lokale gjester representert ved toppledere fra Kongsberg Maritime, Norautron, Sensonor, Kongsberg Digital, og selvsagt ordfører Are Karlsen. Det var svært gode tilbakemeldinger på dette arrangementet, og vi erfarte at toppledere i Horten satte pris på å møtes på en sånn arena.

Næringspolitikk og attraktivitet
I høst har vi vært spesielt opptatt av områdereguleringen for Horten Havn, og vi sendte inn et høringsinnspill til kommunen i september. Horten Næringsforum mener områdeplanen i god grad frigjør areal langs sjøen, og at det legges til rette for utvikling av sjønære byområder. Vi mener områdeplanen ivaretar havnas identitet, og at det samtidig gis plass for viktige næringsareal. For våre medlemmer er det viktig at sentrum fylles med flere mennesker og aktiviteter.

Vi erfarer at det i perioder er «for stille» i sentrum. Det er derfor viktig at det er ivaretatt tilstrekkelig plass til boligformål. Et mer levende sentrum er helt nødvendig for å sikre et levedyktig og attraktivt næringsliv. Dette er en sak vi kommer til å følge nøye med på. Flere av våre medlemmer er direkte involvert i byutvikling. Vi vet at det er krevende å etablere nye næringsbygg, og investorer er selvsagt helt avhengig av at prosjekter får tilstrekkelig inntjening for at det skal være mulig å bygge.Horten kommune er avhengig av investorer og et næringsliv som ønsker å satse stort og fremtidsrettet. Vi savner en bredere forståelse av dette i de diskusjoner som vi opplever at det er rundt områdeplanen. Det er viktig for alle at investorer også har en forutsigbarhet, slik at kommune og næringsliv sammen kan spille på lag i fremtidige prosjekter. Vi som lever og bor i Horten vet at kommunen trenger flere innbyggere, og en utbygging av havneområdet vil sikre økt attraktivitet.

Ellers er det gledelig at videre finansiering av Hortenlove er sikret for de neste tre årene. Hortenlove skal bidra til å gjøre kommunen anda mer attraktiv, og bidra til en levende kommune. Vi mener at HortenLove er en viktig plattform for å sikre markedsføring av Horten, og derfor bidrar vi både økonomisk og praktisk til dette samarbeidet.

Nye aktiviteter Vi vil i 2020 videreføre eksisterende aktiviteter, men vil også finne nye satsningsområder:

Horten Næringsforum og Horten kommune er invitert inn som partnere i et innovasjons- og forskningsprosjekt ved navn Vivant Digital, i regi av USN. Prosjektet omhandler varehandel og har som mål å utvikle et regional senter for digital varehandel. Flere av våre medlemmer er allerede engasjerte slik at de på et tidig tidspunkt kan gi innspill på hva de er opptatt av. Blant våre medlemmer er det opprettet en gruppe som skal delta på pilotprosjektet som starter opp i januar.

Vi planlegger også å sette i gang igjen med det populære tiltaket «Glem matpakka hjemme» - næringslunsjer for våre medlemmer. Vi erfarer at flere medlemmer ønsker en tettere dialog med hverandre og da er et uformelt lunsjmøte en god arena.

Handel i fokus Horten Næringsforum har jobbet med julebelysning i Apotekergata og vi bidro med 50 000 kr denne høsten for ny julebelysning. Nissetoget og julegrantenningen som ble gjennomført i 30. november var rekordstort. Vi er stolte av å hvert år sette hele Horten i julestemning sammen med flotte samarbeidspartnere. 

I kalde desember kan sommeren superlangdag føles langt unna. Men vi er godt i gang med planlegging. I januar vil vi starte opp med påmelding til stands. Her er medlemmene hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss for å komme med forslag for neste års viktigste handelsdag. 

Fokus og støtte til lokal varehandel er fortsatt noe av det viktigste vi jobber med. Vi følger opp tiltak som kan bidra til økt besøk i sentrum. Eksempelvis er perioder med gratis parkering i forbindelse med julehandel noe vi har engasjert oss i. Denne høsten deltok vi også på samarbeidsmøte hos Horten kommune. Her har kommunen tatt initiativ til å samle senterledere og gårdeiere som er involvert i handel. Vi er positive til kommunens nye fokusering på handel og service i Horten. 

Flere fordeler for våre medlemmer
Vi jobber med å fylle på med fordeler for våre medlemmer, og det er en glede å kunne fortelle av Horten Næringsforum for 2020 kan tilby det ypperste av konserter og foredrag gratis for våre medlemmer. Gjennom vårt samarbeid med Publicom, har vi kjøpt inn flere bedriftsbilletter. Dette gir vi selvsagt videre til våre medlemmer. Det er begrenset antall plasser, men vi vil sikre at det fordeles jevnt mellom våre medlemmer i løpet av året. Sjekk ut programmet, og send gjerne allerede nå en ønskeliste dersom du har foredrag eller konserter som du ønsker å sikre deg billett til.

Fakturering for 2020
Vi vil sende ut faktura for medlemskontigent og serviceavgift i kvartal 1 2020. Det blir ingen endringer på våre ordinære medlemskap, men vi vil etablere nye satser for oppstartsbedrifter og for våre aller minste medlemsbedrifter (bedrifter under 1 MNOK omsetning)

Nå håper vi du får tid til å senke pulsen litt, ta noen dager juleferie – og deretter være klar for et spennende 2020. Vi ser frem til et videre samarbeid, og ønsker deg alt godt for det nye året.

Med vennlig hilsen Sølvi Foss og Rino Jørgensen, på vegne av Horten Næringsforum