Sølvi Foss - vikar for daglig leder

Som de fleste er kjent med har vår daglig leder Mette Rosenvinge Kolderup vært sykemeldt en stund. I tett dialog med Mette har vi blitt enige om å sette inn en vikar i hennes stilling.  

Mette har iverksatt mange gode initiativ og aktiviteter for Horten Næringsforum, og vi ser frem til at hun kommer tilbake på jobb. For å holde tak i alt i mellomtiden har vi rekruttert Sølvi Foss som vikar for daglig leder. 

Sølvi har vært varamedlem i styret denne våren, og har dermed blitt godt kjent med Horten Næringsforum. Sølvi er 47 år, bosatt i Horten og har en bred erfaring fra næringslivet. Hun har jobbet med HR for Shell, Coca-Cola, Microsoft og nå senest Mediq. I tillegg har hun flere år innenfor retailkjeden Barnas Hus. Der var hun først HR/informasjonsdirektør, og deretter daglig leder for selskapet. Det siste året har hun vært medeier og driver av Torvet i Åsgårdstrand, som på kort tid har blitt et kulturhus med utstillinger, konserter og foredrag. 

Sølvi vil tiltre for fullt fra august av, og vil da videreføre alle gode initiativ som er igangsatt i Horten Næringsforum. Sølvi er tilgjengelig på mobil 90567328 og på post@hortennaringsforum.no