Sølvi Foss slutter som daglig leder

Sølvi Foss har vært daglig leder av Horten Næringsforum de siste to årene. Nå har hun varslet styret om at hun ønsker å fratre.

Årsaken er at hun ønsker å bruke mer tid på sin egen virksomhet. Horten Næringsforum vil starte søket etter ny daglig leder. Stillingen vil bli utlyst, og rekrutteringsprosessen vil starte omgående. Sølvi Foss vil ivareta rollen inntil ny daglig leder er vel på plass, og hun vil også bistå i en overgangsperiode.

 

Sølvi sier dette om tiden hun har hatt som leder av Horten Næringsforum

 

«Jeg flyttet tilbake til Horten for noen år siden, og kom tidlig i kontakt med Horten Næringsforum. Først som en del av styret, og deretter som daglig leder fra sommeren 2019. I denne perioden har jeg hatt stor glede av å bli godt kjent med næringslivet i Horten. Jeg har fått jobbe sammen med mange flinke folk, i en krevende periode med nedstenging og tøffe tak for store deler av næringslivet. Det har vært fint å lede et næringsforum i en kommune hvor det er etablert et godt samarbeid mellom det offentlige og det private – og hvor Horten Kommune er en god støtte for både næringsforum og næringsliv. Jeg har satt stor pris på tiden som leder for Horten Næringsforum – og alle jeg har fått samarbeide med. 

 

Jeg fratrer som leder fordi jeg har behov for å bruke mer tid på andre aktiviteter. Jeg har mitt eget selskap innenfor rådgivning, omstilling og samtalepraksis som jeg ønsker å utvikle videre. I tillegg driver jeg Kulturhuset Torvet i Åsgårdstrand sammen med mannen min. Vi ønsker å prioritere dette stedet, og skape godt innhold til glede for alle som besøker oss.

 

Jeg har avtalt med styret at jeg skal være i Horten Næringsforum inntil ny leder er på plass, og jeg skal også bidra til en god overgang. Jeg takker styret i Horten Næringsforum for en fin tid som leder av Horten Næringsforum.»

 

Styreleder Laila Ryvænge sier dette om veien videre

 

Horten Næringsforum setter stor pris den viktige jobben Sølvi har gjort som daglig leder for foreningen i en krevende tid. Dette har vært en periode der vi har fått mulighet for å utvikle og utfordre oss digitalt. Samtidig har det vært utfordrende på grunn av nedstengninger, stadige uforutsette endringer og de konsekvensene det har medført.

Nå ser vi fremover og har en gnist og et engasjement for den nye hverdagen som venter oss. Vi vil fortsette det gode samarbeidet med kommunen der vi ønsker å være en pådriver og utfordrer for økt næringsaktivitet i byen der også allianser med resten av fylket og Oslofjordregionen vil være av stor betydning. Vi skal fortsette med å skape gode møteplasser der nettverksbygging og tett dialog med innspill fra våre medlemmer vil være en viktig del av vårt arbeid.

Horten Næringsforum ønsker å ta en aktiv rolle for tilrettelegging for et Horten i vekst, der teknologi, kunnskap og kultur står i sentrum. Vi gleder oss nå til å få på plass en ny daglig leder som vil videreføre det gode arbeidet som er gjort og samtidig være med å tenke en fortsatt vekst for næringslivet i vår flotte by!

Her kan du søke på den ledige stillingen                                                                                         

 

 

Horten, 05.07.2021