Reiselivsbedrifter - bli miljøfyrtårnsertifisert!

Som et ledd i oppfølging av regional strategi for reiseliv og opplevelser (2022-2030) ønsker Vestfold og Telemark Fylkeskommune å støtte små og mellomstore reiselivsbedrifter i Miljøfyrtårnsertifisering.

Sertifisering av bedrifter gjennomføres i grupper med fysiske samlinger. Det legges opp til 3 kurs som hver består av 3 samlinger. Første kursserie gjennomføres våren 2023 – de to neste høsten 2023.

Påmeldingsfrist til første sertifiseringsrunde 7.mars 2023.
Oppstart 22.mars 2023
15 plasser
Kurssted våren 2023 – Quality Hotel Grand Larvik
Påmelding webinar: https://forms.office.com/e/RNFy91hi3U

 

Fylkeskommunen dekker deler av sertifiseringen.

Les mer om ordningen her https://www.vtfk.no/meny/tjenester/naring/reiseliv/gruppesertifisering-i-miljofyrtarn/

 

Webinar

For mer informasjon og dialog inviterer vi til et webinar om gruppesertifisering av reiselivsbedrifter torsdag 2. mars kl. 09.00 – 10.30. Webinaret avholdes på Teams og er åpent for alle. 

Webinaret vil sette søkelys på hvordan reiselivet kan og må bidra til det grønne skiftet. I tillegg vil vi gi inngående informasjon om gruppesertifisering av reiselivsbedrifter og du/dere som deltaker vil kunne stille spørsmål om ordningen.