Nytt styre i Horten Næringsforum

Onsdag 15. februar 2023 ble det valgt nytt styre for Horten Næringsforum

Mange av våre medlemsbedrifter var tilstede på årsmøtet på Thon Hotel, og på dette årsmøtet ble det endringer i både styre, valgkomité og revisjon. 

Torleiv Peder Sandvik takket av etter mange år som styremedlem i Horten Næringsforum. Han forsvinner ikke helt for oss, da han blir sittende som medlem i valgkomiteen det neste året. Bjørn Olav Vold takket også av som styremedlem i Horten Næringsforum, etter to år i styret. I tillegg til Bjørn Olav og Torleiv gikk Daniel Dahlbo ut av styret i november 2022. 

Horten Næringsforum fikk inn to nye styremedlemmer som er valgt for de neste to årene. Linda Blakstad Glenne fra Bella Vista og Johan Harris-Christensen fra Larvikbanken blir nye styremedlemmer. 

Styret i Horten Næringsforum består nå av følgende personer:

Styrets leder: Sølvi Foss (Symmetri AS)
Økonomiansvarlig: Michelle Dyrkorn Nævra (Cleopatra Mote)
Styremedlem: Peer Firing Hansen (Kjøraas Bil)
Styremedlem: Thomas Brekke (USN)
Styremedlem: Linda Blakstad Glenne (Bella Vista)
Styremedlem: Johan Harris-Christensen (Larvikbanken)
Varamedlem: Tiril Sægrov (Thon Hotel)
Observatør: Karl Jørgen Tofte (Horten kommune)

I valgkomiteen gikk Rino Jørgensen av som leder. Valgkomiteens leder for det neste året blir Therese Gjessvåg.

Valgkomiteen for 2023 består nå av følgende medlemmer: 

Therese Gjessvåg (leder)
Kirsten Henriksen (medlem)
Torleiv Peder Sandvik (medlem)

Revisor Øyvind Lilaas avsluttet som revisor etter mange år i dette vervet. Han etterfølges nå av Ole Grinde, som vil være foreningens revisor for kommende periode. 

Vi takker alle som nå går ut av sine roller for den innsatsen de har gjort for Horten Næringsforum. Vi er svært takknemlige for at vi får inn nye ressurser i både styret, valgkomiteen og som revisor. Sammen skal vi sikre at Horten Næringsforum driftes på en forsvarlig måte, til det beste for våre medlemmer. 

Med vennlig hilsen fra 

Sølvi Foss
Styreleder i Horten Næringsforum