Nytt styre i Horten Næringsforum

Horten Næringsforum hadde årsmøte 2. mars 2022, og det ble foretatt valg av nytt styre og valgkomité.  

Styreleder Laila Ryvænge gikk av som styreleder. Hun har ledet Horten Næringsforum siden 2020. Under Lailas ledelse har Horten Næringsforum gjennom to år med pandemi vært en viktig støttespiller for medlemmene og andre som driver næring. Horten Næringsforum har funnet trygge alternativ til fysiske møteplasser, og samtidig opprettholdt et godt aktivitetsnivå og tilgjengelighet for medlemmer og andre som driver næring. Horten Næringsforum har arrangert næringsfrokoster, webinarer, og støttet bedrifter med gratis bistand gjennom bruk av kompetansepool og rådgivning. Horten Næringsforum har hatt en økning av medlemmer i denne perioden.

Sølvi Foss er valgt inn som styreleder for kommende periode. Hun har lang erfaring fra lederstillinger i store internasjonale selskap. Hun flyttet til Horten i 2017, og har her etablert Symmetri AS, som er et rådgivningsselskap for bedrifter og enkeltpersoner. I tillegg er hun gründer og medeier i Kulturhuset Torvet i Åsgårdstrand. Sølvi har tidligere vært styremedlem og daglig leder for Horten Næringsforum. Hun har derfor  god erfaring fra å ha det administrative ansvaret for Horten Næringsforum, og vil derfor være arbeidende styreleder med ansvar for den daglige ledelsen av forumet. Hun vil jobbe i tett dialog med Mette Rosenvinge Kolderup, som leder marked og kunder, og som er ansvarlig for å skape gode aktiviteter for Horten Næringsforum.

Det ble også foretatt valg av styremedlemmer

 • Daniel Dahlbo fra Dahlbo Bygg er valgt inn som styremedlem for to år.
 • Tiril Sægrov fra Thon Hotel Horten er valgt inn som varamedlem for to år.

 Dette er det nye styret i Horten Næringsforum:

 • Sølvi  Foss (styreleder)
 • Torleiv Peder Sandvik  
 • Michelle Nævra            
 • Thomas Brekke            
 • Peer Firing-Hansen      
 • Karoline Alice Idås       
 • Bjørn Olav Vold            
 • Daniel Dahlbo              
 • Tiril Sægrov (vara)       

Det ble også foretatt valg av nye medlemmer til valgkomiteen for Horten Næringsforum

 • Max Jarle Tangen går av som leder for valgkomiteen
 • Rino Jørgensen blir ny leder av valgkomiteen
 • Kirsten Henriksen blir nytt medlem av valgkomiteen

Dette er den nye valgkomiteen for Horten Næringsforum:

 • Rino Jørgensen (leder)
 • Therese Gjessvåg
 • Kirsten Henriksen

 Avtroppende styreleder i Horten Næringsforum, Laila Ryvænge sier dette:

- Det har vært en spennende tid som styreleder for Horten Næringsforum. Jeg er imponert over hvordan næringslivet i Horten har holdt ut gjennom usikre tider med nedstenging og store restriksjoner de siste to år. Jeg har likevel opplevd et sterkt samhold, og at vi alle har blitt mer opptatt av hvor viktig det er å handle lokalt i Horten. Når jeg nå går ut av Horten Næringsforum, så vil jeg fortsatt jobbe for det lokale næringslivet. Jeg har startet i ny jobb som rådgiver for iFokus kompetanse AS, et selskap som tilbyr konsulenttjenester innenfor opplæring, sykefraværsarbeid, ekspertbistand, teamutvikling og digital karriereveiledning med base i Larvik og Horten.  

 - Jeg ønsker å takke styret gjennom siste to årene, som alle er mennesker med et sterkt engasjement for næringslivet i kommunen vår. Jeg gleder meg også over det nye styret, og en ny tid for hele Horten Næringsforum. Jeg er trygg på at dette blir et kompetent styre under god ledelse av Sølvi.

 

Nyvalgt styreleder, Sølvi Foss sier dette:

 - Det blir bra å få jobbe for Horten Næringsforum igjen. Sammen med Mette skal jeg sikre gode møteplasser, gratis rådgivning, synlighet for næringslivet, og at vi er en forening som fremmer viktige saker for medlemmene våre. Jeg er også sikker på at vi skal fortsette det gode samarbeidet som vi har med Horten kommune, og være et godt bindeledd for våre medlemmer når det trengs