Medlemskontingent 2020

I disse dager sender vi ut medlemskontingent, og her får du litt mer informasjon om tallene på fakturaen. 

Alle medlemmer faktureres en medlemskontingent som er på 500,- Det betales ikke MVA på medlemskontingenten. 

 

I tillegg faktureres alle medlemmer en omsetningsbasert serviceavgift, på denne summen betales det MVA i tillegg til summen. 

Oppstartsbedrift, år 1: 500,-
Under 3 MNOK: 1500,-
3-10 MNOK: kr. 3.000,- 
Over 10 MNOK 6500,-

Vi vet at mange av våre medlemsbedrifter er inne i en spesielt tøff situasjon, grunnet koronaviruset. Dersom det er vanskelig for deg å betale faktura til forfall, kan du ta kontakt med oss. Vi finner en løsning sammen. 

 

Mvh Sølvi

Daglig leder