Kommuneplanens arealplan

I april var det frist for å gi innspill til Horten kommune på kommuneplanens arealdel

Horten Næringsforum gjennomgikk informasjonen, og sendte inn vårt innspill på kommuneplanens arealplan.

Som vedlegg på denne siden kan du finne vårt innspill som er sendt til Horten Kommune. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller spørsmål. 

Med vennlig hilsen fra 

Sølvi Foss
Styreleder i Horten Næringsforum