Kommunedelplanen for sentrum

I april var det frist for å gi innspill til Horten kommune på deres kommunedelplan for sentrum. 

Horten Næringsforum gjennomgikk informasjonen, og laget vårt innspill på kommunedelplan for sentrum. Vi valgte å fokusere på parkering i sentrum i dette innspillet. Vi dekket også flere andre områder i vårt høringsinnspill på kommuneplanens arealplan, sendt inn samme dag. 

Som vedlegg på denne siden kan du finne vårt innspill som er sendt til Horten Kommune. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller spørsmål. 

Med vennlig hilsen fra 

Sølvi Foss
Styreleder i Horten Næringsforum