Kommunal kompensasjonsordning

Horten kommune har ny kommunal kompensasjonsordning tilgjengelig nå

Søknadsfrist er 22. august 2021. Kontakt oss hvis du har spørsmål til hvordan du kan søke. 

 

Lykke til!

 

Hilsen fra Sølvi