Kommunal kompensasjonsordning for serveringsbransjen

Horten kommune har nye tilgjengelige støttemidler til virksomheter i Horten. 

Horten kommunes 5. runde med kommunal kompensasjonsordning skal bidra til å lette hverdagen for de som er hardest rammet av koronavirusutbruddet i november og desember 2021. 

Følgende virksomheter kan søke: 

  • Alle med registrert serveringsbevilgning i Horten kommune som har en aktiv drift og hvor servering er hovedbeskjeftigelsen.
  • Ordningen begrenses til små og mellomstore bedrifter (NHO sin definisjon 1- 100 ansatte). Virksomheten må være etablert før 1.1.2021 for å kunne søke.
  • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Utbetalt støtte skal benyttes til å styrke driften av virksomheten i Horten kommune
  • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern) utenfor egen kommune, kan ikke søke. Franchise virksomheter kan søke.

Merk at søknadsfrist er 16. januar 2022, og at det skal søkes via søkeportalen regionalforvaltning. 

Vi i Horten Næringsforum hjelper deg gjerne hvis du trenger veiledning, eller hvis du har praktiske spørsmål. Kontakt oss på post@hortennaringsforum.no 

Du kan lese mer om denne kompensasjonsordningen på Horten kommunes hjemmeside.