Julehilsen fra Horten Næringsforum

Vi går inn i en julehøytid som i år blir noe helt annet enn hva vi kunne forestille oss for ett år siden. Men vi har likevel fått til mye sammen i dette året. 

Dette året har vært alt annet enn enkelt, og har gitt oss alle store utfordringer både privat og på jobb. Foran oss ligger det nå et nytt år som er preget av mye usikkerhet, men forhåpentligvis håp og nye muligheter.

Våren 2020 – alt forandres
Vi startet 2020 med en spennende Næringsfrokost med temaet «Tydelighet» med besøk av Geir Aker. Her hadde vi fullt hus, og sammen med dere gledet vi oss til et innholdsrikt år.

Lite visste vi om fremtiden. men fra og med 12. mars, ble det raskt klart at vi måtte tenke helt annerledes. Derfra og fremover ble fokuset vårt på å bistå hele næringslivet i det som fra uke til uke var en mer og mer usikker tilværelse. Vi valgte å tilby bistand til alle bedrifter, uavhengig av medlemskap. Vi alle måtte alle omstille oss i rekordfart. I denne perioden hadde vi en tett dialog med NAV Horten og med Horten kommune. Sammen jobbet vi for å bistå de bedriftene som ble tidligst rammet. Vi la vekt på å formidle informasjon, gi praktisk hjelp til søknader, og være en samtalepartner og støttespiller for de som var alene om vanskelige avgjørelser.

I samme periode ble det klart at også Horten Næringsforum ble rammet av situasjonen. Vår økonomi avhenger av at vi får inn tilstrekkelig med medlemskontingent, og det ble vanskelig å holde det planlagte budsjettet. Vi søkte derfor om bistand fra Horten Kommune, og kommunestyret bevilget 255 000,- i ekstra driftstøtte til Horten Næringsforum våren 2020. Dette var helt avgjørende for at vi kunne fortsette vårt arbeid med å støtte lokale bedrifter, og vi er svært takknemlige for denne hjelpen.

Sommeren – nytt innhold
Mange planer ble forandret, men vi fikk også anledning til å tenke nytt og annerledes.
Den tradisjonsrike Superlangdagen ble erstattet med «Handle lokalt, Horten» - et initiativ vi har jobbet videre med hele året. I tett dialog med butikker, serveringssteder og tjenestetilbydere har vi holdt et konstant trykk på viktigheten av at alle må handle lokalt nå.

Vi er imponert over hvordan næringslivet har funnet sine måter å navigere på i en krevende hverdag. Hoteller, butikker og spisesteder har slitt, men jobber kreativt for å holde hjulene i gang. Dette er beundringsverdig, men også forståelig at dette har vært og er en særlig smertefull tid for mange. Heldigvis har vi også solskinnshistorier der flere bedrifter har kunnet ansette og vært i vekst i denne tiden, og det gledet oss at mange kom gjennom sommeren med bedre resultat enn forventet. 

Høst – ny giv
Vi sparket i gang høsten med en politikerdebatt på Horten Kino. Her stilte politikerne til felles partilederdebatt, Dette er andre året vi har en slik debatt, og definitivt noe vi skal fortsette med. Mange steder er vant med høy temperatur når politikere møtes, her i Horten var det mer hjemmekoselig. Vi har allerede planlagt nye debatter med våre politikere i 2021, og i neste debatt vil vi i enda større grad spørre dem ut og prøve å finne ut hva de faktisk mener om næringspolitikk i sine respektive partiprogram.

Noen uker senere hadde vi næringsfrokost på Tufte Gård, med overskriften «Bærekraft». Det er et imponerende arbeid som skjer hos Tufte Wear, og de har maktet å lage suksess med funksjonelle og flotte plagg i bærekraftig design. Legg merke til dem!

Ungdommene våre
I oktober besøkte Horten Næringsforum og Horten kommune alle byens ungdomsskoler. Her møtte vi ferske 8. klassinger, og snakket om valgene de skal ta de nærmeste årene. For mange elever er det vanskelig å vite hva man skal velge av studier, og for oss er det viktig å formidle at vi trenger alle typer jobber i en kommune. Besøkene på ungdomsskolene inspirerte oss, vi har mange fine ungdommer i Horten.

Derfor var det også helt naturlig for oss å etablere en tydeligere kontakt med Horten videregående skole denne høsten. De har nå fått bekreftet av Fylkestinget at de får fortsette med linjen IKT og medieproduksjon, en linje full av flinke ungdommer. Skolen trenger et tettere samarbeid med næringslivet. De har elever som trenger praksisplasser underveis i skoleløpet, og de trenger læreplasser etter dette. Vi håper dere kan ta imot noen ungdommer i 2021, vi i Horten Næringsforum har allerede avtalt å ha elever i praksis.

Horten= teknologi
Årets Made in Horten ble annerledes. Vi måtte finne et trygt alternativ til fjorårets messe. Vi kan nå i etterkant si at alternativet fungerte kjempebra. Årets Made in Horten ble todelt. Det var en konferanse, som var samarbeid mellom Horten Kommune, Gjengangeren og Horten Næringsforum. På Artilleriverkstedet fikk 50 gjester oppleve en formiddag med flere foredrag om autonome systemer, og hvorfor dette er vårt neste industrieventyr. Konferansier Torgeir Lorentzen ledet trygt arrangementet og påfølgende paneldebatt. Hele konferansen ble streamet, og mer enn 300 seere fulgte med på arrangementet på nett.

I tillegg laget vi i Horten Næringsforum en digital utstilling, hvor vi presenterer bedrifter og mennesker med base i Horten. Denne utstillingen vil vi fortsette med inn i 2021. Gjennom det kommunale næringsfondet fikk vi på tampen av året tildelt kroner 30 000,- for å jobbe videre med prosjektet «Jobben min.» Planen vår er å synliggjøre mange av de flinke folkene som holder i gang næringslivet i Horten. Dette gleder vi oss til å vise frem på nyåret.

Godt nytt år
Det er vanskeligere enn noen gang å love et godt nytt år. Men vi skal gjøre vårt beste for å være til stede for dere som er i næringslivet. Vårt ønske for 2021 er å få på plass flere arrangement som kan bli en møteplass for større deler av næringslivet. Våre medlemmer er alt fra små enmannsbedrifter til store konsern, og vi ønsker at dere alle skal finne noe som er interessant Gi oss gjerne innspill dersom du har gode ideer. 

Det er også viktig for oss å øke vår medlemsmasse slik at vi kan være enda mer aktive. Her trenger vi hjelp fra dere alle, takk for at dere tipser videre om at andre bedrifter også kan bli medlemmer. Vi ønsker å være synlige og attraktive for fremtidige nye beboere og arbeidstakere i den fine byen vår.
Allerede nå kan du notere at dato for årsmøte i Horten Næringsforum blir onsdag 3. februar klokken 1830.

Vi ønsker alle en fredfull jul og varmt håp om et lysere 2021.

Med vennlig hilsen Horten Næringsforum
Sølvi Foss (daglig leder)
Laila Ryvænge 
Odd Rune Nærsnes 
Therese M. Gjessvåg 
Torleiv Sandvik 
Michelle Nævra 
Thomas Brekke 
Peer Firing Hansen
Hans-Christian Auensen