Gebyr for skjenking av alkohol

På kommunestyremøtet 5. april ble det enstemmig vedtatt at alle som innehar skjenkebevilling i 2022 gis kr. 5.500 i ekstra tilskudd.

Med dette tilskuddet bidrar Horten kommune økonomisk for å kompensere for alkoholavgiften som alle med skjenkebevilling betaler årlig. Bakgrunnen er at serveringsbransjen har vært gjennom et 2021 med redusert drift og perioder med nedstenging, derfor svir slike regninger ekstra mye i år. Horten Næringsforum tok opp denne saken med kommunens administrasjon tidligere i år - for å be om en reduksjon. I tillegg sendte vi den også som innspill til politikerne. Vi er svært takknemlige for at våre politikere valgte å vedta at bransjen skulle få tilskudd til dette formålet.

Takk til våre politikere - og takk til Horten kommune. Vi håper mange besøker restauranter og spisesteder i Horten denne påsken, nå er de veldig klare for å servere dere alle.

Her kan du lese forarbeidet til denne saken: 

I mars hvert år forfaller gebyr for skjenking av alkohol. Dette er er årlig avgift som aktørene i serveringsbransjen betaler. Med bakgrunn i at bransjen i en lang periode har hatt nedstenging/redusert kapasitet  - tok vi i Horten Næringsforum kontakt med Horten Kommune for å få dem til å vurdere å hjelpe en hardt presset bransje med å gi reduksjon i gebyret. Andre byer har gjort lignende grep, eksempelvis har Hamar kommune brukt en slik modell. 

Dette er en kopi av vår henvendelse til Horten kommune, som ble sendt inn i januar 2022: 

Til Horten kommune

Horten Næringsforum tar kontakt med dere for å gi vårt innspill om gebyr for skjenking av alkoholholdig drikk. Vi mener det nå er viktig at Horten kommune vurderer å redusere eller slette gebyret i sin helhet som bransjen skal betale inn nå i løpet av få uker.

I 2021 var store deler året preget av forbud mot salg av alkohol, eller det var kun lov med alkohol ved siden av mat, eller ved benyttelse av strenge avstandskrav. I tillegg har mange serveringssteder erfart at det ellers har vært færre gjester enn før nedstenging. Nå er samme bransje igjen stengt helt ned, og Hortens serveringssteder er inne i en svært kritisk periode. Horten Næringsforum mener at å kreve inn et gebyr for skjenking av alkoholholdig drikke vil ramme bransjen uforholdsmessig hardt nå. Vi har i tillegg også blitt kontaktet av lokale serveringssteder som ber oss om å ta opp dette med Horten kommune.

Gebyret fastsettes etter antall solgte liter av alkohol. Minimumsbeløp er 5500,- Dette er mye penger nå når likviditeten er anstrengt. I henhold til alkoholforskriften § 6-2 kan bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Det er ikke tvil om at bransjen er i en ekstraordinært krevende situasjon, og at det bør tas grep, slik at dette gebyret reduseres før kommende forfallsdato.

Andre byer har tidligere tatt grep - se eksempel her fra Hamar i 2021:- og vi håper at Horten Kommune også kan gjøre hva som er mulig å gjøre innenfor lovens grenser.

Vi håper på snarlig positiv imøtekommelse av vår forespørsel – og på vegne av våre medlemmer ønsker vi selvsagt at vi kommer til en god løsning for alle berørte i en anstrengt situasjon de nok en gang befinner seg i.

Horten kommune besvarte vår henvendelse, dere kan lese svaret i vedlegget. De sendte saken over til de folkevalgte, for videre politisk behandling. Vi i Horten Næringsforum tok kontakt med politikerne, slik at de fikk innspill fra oss i denne saken. 

Ta gjerne kontakt med oss i Horten Næringsforum hvis du har spørsmål eller innspill. 

Med vennlig hilsen fra Horten Næringsforum