Endring i Horten Næringsforum

I disse dager skjer det en endring i Horten Næringsforum.  Foto: Joakim Teveldal / Gjengangeren

I september 2021 ble Mette Rosenvinge Kolderup ble leid inn som konsulent for Horten Næringsforum. Avtalen har vært tidsbegrenset, og utløper 31. oktober 2022. Mette avslutter derfor sitt oppdrag for Horten Næringsforum nå i løpet av oktober.

Mette jobber sammen med oss i styret for å avslutte de prosjekt hun har vært engasjert i. Hun vil være sammen med flere i styret sikre en god gjennomføring av Made in Horten, som holdes på Artilleriverkstedet 20. oktober. Avslutning av Mettes oppdrag vil ikke påvirke de avtale aktiviteter og prosjekter som vi har planlagt i 2022. Vi har et aktivt styre som bistår i daglig drift og ledelse av prosjekt. 

Mette Rosenvinge Kolderup uttaler dette:
Jeg takker for forum-tiden min og ikke minst tillitten til at jeg ble engasjert for andre gang i Horten Næringsforums historie men nå ønsker jeg å bruke mitt genuine positive engasjement på hva jeg gjorde før dette. Jeg går tilbake til IT-bransjen som innleid markeds/salgs-konsulent til små/mellomstore selskaper i Oslo/Vestfold og gleder meg friheten med det. I tillegg brenner mitt gründer-hjerte for forebyggende psykisk helse-arbeide, så prosjektet www.omlivet.no vil nå også få enda mer velfortjent fokus. Jeg ønsker Horten Næringsforum lykke til på veien videre til å bli et enda bedre forum for alle medlemmene og takker av med vel viten om at forumet aldri har hatt større medlemstall enn nå.

Styreleder Sølvi Foss uttaler dette:
På vegne av styret ønsker vi å takke Mette for tiden vi har hatt sammen i Horten Næringsforum. Nå ønsker vi Mette lykke til med alle spennende prosjekter som hun er engasjert i. Sammen med resten av styret skal vi planlegge en videre organisering som gjør at vi sømløst kan fortsette å være en støttespiller og en samarbeidspartner for små og store bedrifter i Horten.