Ansett en lærling!

Å bli lærebedrift er en investering. Gjennom å utdanne en fagarbeider bidrar din bedrift til å sikre egen og bransjens framtid.

Behovet for flere lærebedrifter og læreplasser er økende. Å bli lærebedrift er å utvise samfunnsansvar. En læreplass er et gode for alle - ikke bare for den enkelte lærling, men også for lærebedriften og for samfunnet.

Lærlinger bidrar med verdiskapning i bedriften og "regnskapet" er positivt! Eksempel på et slikt positivt lærling-regnskap fra Pronova Biopharma kan du lese her.

Her finner du informasjon om ledige lærlinger, opplæringskontorer og kontaktpersoner.