Årsmøte Horten Næringsforum

Vi ønsker velkommen til årsmøte onsdag 15. februar klokken 18:30 

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Næringsforum. Årsmøtet avholdes onsdag 15. februar 2023 klokken 18.30. Sted: Thon Hotell

PÅMELDING HER

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, samt påmelding sendes styret senest en uke før årsmøte til post@hortennaringsforum.no.

Dersom du ikke kan delta, kan du fylle ut eget skjema for fullmakt. Du finner skjema og alle dokument som vedlegg på denne siden. 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Horten Næringsforum

Sak 1: Godkjenne innkallingen

Sak 2: Godkjenne saklisten

Sak 3: Velge møteleder

Sak 4: Velge referent

Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 6: Behandle i årsberetning

Sak 7: Behandle regnskap i revidert stand

Sak 8: Behandle evt. forslag og saker                                                                                      

Sak 9: Fastsette medlemskontingent

Sak 10: Vedta årets budsjett

Sak 11: Vedta vedtektsendringer

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1           Styremedlemmer

12.2           Revisor

12.3           Valgkomiteen, leder og medlem

 

Velkommen på årsmøte!

Sølvi Foss
Styreleder