Årshjul for 2022

Bli kjent med våre aktiviteter for 2022

Det er godt å endelig kunne planlegge flere aktiviteter for dere som er medlemmer. Nå har vi oppdatert vårt årshjul for 2022. Vi vil fortløpende legge til nye aktiviteter. 

Har du innspill til oss? Kontakt oss gjerne på post@hortennaringsforum.no