Næringsfrokost: politikerpanel

Velkommen til næringsfrokost

Velkommen til næringsfrokost dere våre politikere møter næringslivet til debatt.
 
Hvilke løsninger har de politiske partiene på de utfordringene næringslivet i Horten står overfor?
 
Tidspunkt: 8. september kl. 0745-10.00
Sted: Horten kino, Torggata 2
Du kan melde deg på næringsfrokosten her
Velkommen!
Se vedlagte invitasjon for mer informasjon