Nettverksgruppe for serveringsbransjen

Vi ønsker å samle dere som er i serveringsbransjen til felles møte og dette vil bli rutinemessige møter fremover. 

Vi ønsker at det skal være enkelt å orientere seg i Horten, og at du som er i serveringsbransjen skal kjenne at du har et godt fellesskap med andre i samme bransje. Sammen er vi sterkere. 

Vi arrangerer derfor nettverksgruppe for servering. Dette et møte for dere som har serveringsbevilling i Horten kommune. Hensikten er å diskutere aktuelle saker på tverr, og styrke samholdet. 

DENNE INVITASJONEN ER SENDT UT VIA E-POST FRA NÆRINGSSJEFEN I AUGUST. 

Til serverings- og utelivsbedrifter i Horten kommune;

Etter initiativ fra Horten Næringsforum, inviterer Horten kommune til dialogmøte 5. oktober 2022 kl. 0800-1000.

Sted: Kommunestyresalen, Horten rådhus

Dagsorden

  1. Hvem er henne? Presentasjon av deltakere.
  2. Runden rundt bordet ad status og innspill/spørsmål til kommunen
  3. Informasjon fra kommunen
  4. Informasjon fra Horten Næringsforum

Kommunen vil være representert ved ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef, leder skjenkekontroll og –bevilgninger, representanter fra kultur- og næringssjef.

VELKOMMEN