Næringsfrokost: Strategisk næringsplan

Hvordan skal kommunen jobbe med næringsutvikling de neste fem årene?

Horten kommune skal rullere strategisk næringsplan. Det er utarbeidet et utkast som skal sendes på ekstern høring i uke 41.

I denne næringsfrokosten vil vi presentere noe av faktagrunnlaget for planen sammen med de satsingsområdene som foreslås for de neste fem årene.

Etter høringen vil planen justeres før den legges frem for politisk behandling i den første møterunden i 2022.

Tid: 6. oktober fra 07.45-10.00
Hvor: Thon Hotell, Horten

Agenda: 

0745 Vi åpner dørene og serverer en velsmakende
frokostbuffet hos Thon Hotell Horten

0815 Ordfører Are Karlsen ønsker velkommen

0820 Næringsutvikling i Horten – status og
vekstmuligheter v/Knut Vareide, Telemarkforskning

0900 Presentasjon av resultater fra
spørreundersøkelse hos næringslivet i Horten
v/næringssjef Karl Jørgen Tofte

0920 Presentasjon av satsingsområder i utkast til
strategisk næringsplan v/næringssjef Karl Jørgen
Tofte

0940 Refleksjoner fra Horten Næringsforum

0955 Siste nytt fra Horten Næringsforum

1000 Vel tilbake til jobb

 

Påmelding til næringsfrokost gjør du enkelt her

**

Velkommen!

Hilsen fra Horten Kommune og Horten Næringsforum