Made in Horten

Made in Horten har blitt en årlig arena for å knytte kontakter, inspirere, og markedsføre den høye kompetansen og alle mulighetene vi har i Horten. Vår målsetning er å øke kunnskapen om hva vi har å by på og samarbeid på tvers av kompetanseområder.

For å ivareta smittevern har vi i år valgt å dele arrangementet inn i en halvdagskonferanse 21. oktober og en digital utstilling av næringslivet. 

Klikk her for mer mer informasjon om Made in Horten