Nettmøte for næringslivet: Horten stenger mer

Horten Næringsforum, Horten kommune og NAV Horten står sammen i et felles ønske om å hjelpe næringslivet.

På torsdag inviterer vi til felles nettmøte, hvor du kan møte oss:
1) Karl Jørgen fra Horten kommune vil fortelle om kommende støtteordning som næringslivet kan søke på.
2) Heidi Sæther Hauge fra NAV vil veilede deg i regelverket som gjelder for deg som er arbeidsgiver eller arbeidstaker
3) Sølvi Foss fra Horten Næringsforum vil fortelle hvordan hun kan bistå dere som trenger personlig veiledning når dere skal sende inn søknader om støtteordninger, dialog med NAV og lignende.
Møtet foregår på teams. Send sms til 905 67 328 eller post@hortennæringsforum.no for å få lenke til møtet.
Du er velkommen til å ringe oss hvis du har spørsmål:
Karl Jørgen: 975 85 864
Heidi: 414 14 342
Sølvi: 905 67 328