Kompensasjonsordning for næringslivet

Vi hjelper deg i gang, så du kan søke kommunal kompensasjonsordning

Horten kommune har lagt ut informasjon om en ny kompensasjonsordning for næringslivet. Denne ordningen har søknadsfrist 5. april.

Støtteordningen er publisert på www.regionalforvaltning.no

Horten Næringsforum hjelper deg med tips på hvordan du skal skrive søknaden. Vi inviterer til et nettmøte hvor vi gjennomgår kriterier, og hvordan du legger inn søknad på regionalforvaltning.no

Når: Mandag 29. mars 2021 kl 09.00
Varighet: 30 minutter
Hvor: Teams, følg denne lenken

Velkommen!