Bli bedre til å selge på nett

Tipsene til deg som tenker på nettbutikk

Vurderer du å etablere nettbutikk? Eller er du nesten ferdig med en nettbutikk?

Vi gir deg tips for å komme i mål med nettbutikk for egen virksomhet.

På dette møtet vil RASMUS TYRÉN fra Rada Labs. Han vil gi deg viktige tips for din nettbutikk. 

Når: Torsdag 25. mars fra 12.00-12.30
Varighet: 30 minutter
Hvor: Teams, klikk her for tilgang til Teams

Velkommen!