Næringsfrokost | På en skala fra 1-10..

På en skala fra 1-10, hvor godt kjenner du dine medarbeidere?

På seg selv kjenner man ikke alltid andre.
For vi er ulike, selv om vi er kollegaer i samme selskap.

Derfor er ikke ledelse noe som kan gjøres med samme oppskrift på alle. Det handler
om å bli kjent med dine medarbeidere, og hva som skal til for at de kan trives på
jobb. Stikkordet er relasjonsledelse.

Velkommen til en næringsfrokost hvor vi skal snakke om menneskene på
arbeidsplassen.

Tid: torsdag 20. mai 2021
Når: 09.00-10-10
Hvor: Teams
Påmelding: Her. Alle som er påmeldt vil få tilsendt en TEAMS link 19. mai

Agenda: 

0900-0905
Velkommen v/ordfører Are Karlsen

0910-0940
Lise Fjæstad Simensen, daglig leder for CXS Nordic:
På en skala fra 1-10; Hvor godt kjenner du dine
medarbeidere?

Lise Fjæstad Simensen, daglig leder for CXS Nordic har mer
enn 25 års erfaring fra HR og styrkebasert ledelse. Hun har
vært med på å bygge opp flere selskaper med fokus
innovasjon og vekst hvor de ansattes ressurser er den
viktigste faktoren for økt konkurransekraft. I dag leder hun et
av Norges fremste selskaper for utvikling av teknologi med
faglig innhold for utvikling av læring og realkompetanse til
offentlig og privat sektor.


0940-1000
Anne-Karine Børnick og Laila Ryvænge:
Samspill på jobben, eksempel fra AGS IT-Partner

1000-1010
Oppsummering og avslutning fra Horten
Næringsforum

**

Sulten?

I samarbeid med Baker Nilsen og Færder Taxi
tilbyr vi mulighet for kjøp og tilkjøring av en
god frokost som du kan nyte under
næringsfrokosten. Håper mange vil benytte
seg av denne muligheten til å handle lokalt i
en vanskelig tid!
Se vedlagte tilbud for meny og bestilling.