Aktiviteter og endringer skjer fort og vi oppdaterer derfor måned for måned

Men klikk deg inn på Årshjulet øverst til høyre for å sjekke om vi har det i våre planer...Hvis ikke bør du melde det inn til post@hortennaringsforum.no så fort du kan.