Årsmøte Horten Næringsforum

Horten Næringsforum ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til årsmøte mandag 24. februar klokken 19 i lokalet til Forskningsparken på Bakkenteigen, Raveien 205, 3184 Borre.

Saker som skal tas opp må meldes inn en uke før årsmøte, til post@hortennaringsforum.no

 

Vedlagt er å finne: 

  • Innkalling til årsmøtet
  • Årsberetning for 2020
  • Regnskap og balanse til årsmøte Horten Næringsforum
  • Valgkomiteens innstilling 2020
  • Budsjett 2020 styrets forslag til årsmøte
  • Kontingenter og serviceavgifter 2020
  • Fullmakt årsmøte HN 2019

 

Vel møtt.

 

Med vennlig hilsen/Kind regards

 

Sølvi Foss

Horten Næringsforum

 

Storgata 46, 3182 Horten, T: 90 56 73 28 Org.nr 993194093 MVA

E-post: post@hortennaringsforum.no   www.hortennaringsforum.no