Næringsfrokost: Innovative anskaffelser

Har ditt firma en noe innovativt eller bærekraftig produkt eller tjeneste som kan være av interesse for Horten kommune?

 

 

Velkommen til ny næringsfrokost:

INFORMASJON
Dato: 27. januar 2022
Når: 07.45-10.00
Sted: Thon Hotell Horten
Påmelding: Meld deg på senest 20. januar

Horten Næringsforum og Horten kommune i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterer til en næringsfrokost der du kan lære mer om innovative og bærekraftige anskaffelser til det offentlige.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser.

Cecilie Møller Endresen kommer på besøk til oss denne dagen. Hun jobber med innovative anskaffelser i Nasjonalt program for leverandørutvikling med et spesielt ansvar for regionen Viken og Vestfold og Telemark. Cecilie jobber tett med både offentlige oppdragsgivere, leverandører, FoU-miljøer og virkemiddelapparat i sin bistand inn i innovative anskaffelsesprosesser.

PROGRAM
0745 Vi åpner dørene og serverer en velsmakende frokostbuffet hos Thon
Hotell Horten

0820 Ordfører Are Karlsen ønsker velkommen

0825 «Viktige utfordringsområder for kommunen med behov for innovative
og bærekraftige løsninger» v/kommunedirektør Ragnar Sundklakk,
Horten kommune

0840 «Hvordan få til innovative og bærekraftige anskaffelser gjennom
samarbeid og dialog mellom lokale leverandører og Horten
kommune?» v/Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt program for
leverandørutvikling

0910 «Hvordan jobber innkjøp i dag og hvor er potensialet til å få til en
bedre dialog med markedet» v/innkjøpssjef Gry Tallhaug, Horten
kommune

0920 Gruppearbeid: Hvor trykker skoen i dag? Innspill til hvordan få til et
bedre samarbeid mellom lokalt næringsliv og kommunen innenfor
rammeverket for innovative anskaffelser

0940 Spørsmål og oppsummering v/nasjonalt program for
leverandørutvikling + råd for det videre arbeidet

0950 Presentasjon av Blåkors som ønsker et tettere samarbeid med lokale
bedrifter

0955 Siste nytt fra Horten Næringsforum

1000 Vel tilbake til jobb

VELKOMMEN!