Nettverksgruppe for servering

Vi ønsker å samle dere som er i serveringsbransjen til felles møte

Vi ønsker at det skal være enkelt å orientere seg i Horten, og at du som er i serveringsbransjen skal kjenne at du har et godt fellesskap med andre i samme bransje. Sammen er vi sterkere. 

Vi arrangerer derfor nettverksgruppe for servering. Dette et møte for dere som har serveringsbevilling i Horten kommune. Hensikten er å drøfte aktuelle saker på tvers, og styrke samholdet. 

INFORMASJON
Når: Onsdag 17. august 2022
Tid: 13-14
Hvor: Vi kommer tilbake til sted

Vi ønsker at du melder deg på til post@hortennaringsforum.no  i forkant. 

VELKOMMEN