Næringsfrokost: politikerpanel

Velkommen til høstens politikerpanel

Hold av denne datoen, og tidspunktet fra klokken 07:45-10:00. Vi legger ut mer info om tema snart.

Med vennlig hilsen fra Sølvi Foss og Karl Jørgen Tofte