Næringsfrokost: Osloregionen

Velkommen til digital næringsfrokost med tema «Osloregionen»

Tidspunkt: 22. april kl. 0900-10.10
Sted: TEAMS
Påmelding: Klikk HER for påmelding (Du må huske å melde deg på for å få tilsendt lenke til pålogging)

Horten kommune er medlem i Osloregionen, som er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Hovedinnsatsområdene til Osloregionen er
• Areal, transport, mobilitet og logistikk
• Klima og miljø
• Konkurransekraft og attraktivitet

Vi vil i denne digitale næringsfrokosten informere om virksomheten til Osloregionen og hvilke muligheter dette gir for næringslivet i Horten.

PROGRAM: 

0900-0905
Velkommen v/ordfører Are Karlsen

0905-0915
Osloregionen - Økt verdiskaping gjennom kompetansedeling og samarbeid v/Øyvind Såtvedt direktør i Osloregionen.

0915-0950
Merkevaren Oslo – Konkurransekraft og attraktivitet for hele regionen v/Mari Strømsvåg spesialrådgiver for internasjonal profilering og talentattraksjon.

For å styrke det regionale næringslivet i en hard global konkurranse, trenger vi flere internasjonale studenter, talent og investorer. Kampen om å tiltrekke oss disse ressursene er stor – ReSTART Osloregionen er et offentlig privat samarbeid om felles profilering.

0950-1000
Næringsutvikling i Osloregionen – Felles innsatsområder og veien videre. v/Margrethe Gjessing spesialrådgiver ansvarlig for næringsutvikling.

1000-1010
Mulighet for spørsmål og avsluttende kommentarer

FROKOSTTILBUD!
I samarbeid med Baker Nilsen tilbyr vi en god frokost som du kan nyte under næringsfrokosten.
Se vedlagte tilbud for meny og bestilling. Du betaler for frokosten, Horten kommune sikrer at den kjøres gratis hjem til deg. 

VELKOMMEN!

Hilsen fra Horten kommune v/ Karl Jørgen Tofte
og
Horten Næringsforum v/Sølvi Foss