Medlem til medlem

Medlemmer i Horten næringsforum kan tilby hverandre litt ekstra gode tilbud og muligheter!
Ta kontakt med oss på post@hortennaringsforum.no for mer info eller innsendelse av materiell.