Kompetansepool

Har din bedrift vært rammet av nedstenging grunnet Covid-19? I samarbeid med Horten kommune tilby vi nå gratis eksperthjelp (1,5 time pr ekspert) for deg gjennom vår kompetansepool