Kompetansepool

Alle våre medlemmer kan gå gratis eksperthjelp. Du kan bruke en time pr leverandør gratis gjennom vår kompetansepool. Kontakt oss på post@hortennaringsforum.no hvis du ønsker å bruke kompetansepool.