Refusjon av sykepenger fra dag 4

Visste du at du som arbeidsgiver kan få refusjon av sykepenger allerede fra dag 4? 

NAV har imponert meg i disse ukene. Fra nyhetene kan vi lese om støtteordninger og endring i regelverk. Alt dette skal fanges opp og få inn i et system, slik at det faktisk virker. Her er NAV så sentrale, for mye av det som utbetales i disse dager går gjennom dem. 

Ordningen med endring av refusjon på sykepenger er et godt eksempel. Vanligvis betaler dere som er arbeidsgivere de første 16 dagene når en medarbeider er syk. For sykefravær som skyldes korona, er dette endret - og du vil få refusjon for dag 4-16. 

Dette betyr at du betaler ut sykepenger som vanlig, men at dette i etterkant søkes refusjon for. Alt du trenger å vite om dette finner du her. 

Trenger du praktisk hjelp til å finne ut av dette, er du velkommen til å ta kontakt med meg. 

Hilsen fra Sølvi 
Daglig leder