Levende sentrum - og levende bibliotek

Horten Næringsforum mener det er mulig å ivareta både et levende sentrum og et levende bibliotek.

I kommunestyremøtet har det vært debatt om hva det tomme arealet i Horten bibliotek kan brukes til. Det har vært drøftet en kafe, i kommunal eller privat regi. Da det ikke har kommet opp interessenter for å drive privat, har et alternativ vært å ha et tilbud som kommunen selv driver.

Horten Næringsforum har vært i kontakt med Horten kommune i denne saken, og vi vil fortsette den gode dialogen fremover. Vi er opptatt av å ivareta de private aktørene som driver spisesteder i Horten sentrum. Vi vet at flere strever, det er kostnadskrevende å drive et spisested, og mange av dem har en utfordrende hverdag. Dette er mennesker som representerer viktige arbeidsplasser i kommunen vår, og de trenger vår støtte.

Overfor Horten kommune har vi vært tydelige på at kommunen ikke må gå i konkurranse med private aktører hvis noe skal etableres i de tomme lokalene tilhørende biblioteket. Det er ødeleggende for alle private aktører som ligger i nærheten.

Horten Næringsforum er likevel positive til å skape mer aktivitet i biblioteket. Vi synes det er mye bra innhold på vårt bibliotek, og vi er opptatt av å ha et rikt kulturliv i Horten. I mange byer har biblioteket blitt et samlingssted som er så mye mer enn å låne bøker. Sånn er det også i Horten, og Horten bibliotek er viktig for byen vår. Derfor er det flott at kommunen ønsker å skape liv i dette lokalet. Arealet som nå diskuteres har en god beliggenhet, og mange muligheter. Et fornuftig innhold der kan bidra til et enda mer levende sentrum. Vi vet også at en fremvekst av nye steder kan være positivt for de som allerede er etablert i sentrum. Nye aktører kan berike byens allerede etablerte næringsliv. Derfor kan en aktivitet i biblioteket være positivt, så lenge det ikke blir med konkurransevridende fortrinn som andre virksomheter vil kunne oppleve som urimelig.

Etter siste drøftelser i kommunestyret, mener vi det nå er klokt å bruke mer tid på dialog med andre aktører i sentrum, innhente erfaringer og deretter finne en løsning som samlet sett blir bra for Horten.