Horten stasjon

Horten Næringsforum har tatt et tydelig standpunkt vedrørende navn på togstasjonen i Horten kommune

Det er fortsatt stort engasjement om navn på den nye togstasjonen. I midten av desember sendte Språkrådet en henvendelse til BaneNor, og BaneNor har svart tilbake. 

Horten Næringsforum har i dag sendt et brev til BaneNor, hvor vi deler vårt standpunkt i saken. Vi deler dette brevet med dere alle: 

17/406-8 Horten kommune -navn på jernbanestasjon ved Skoppum -merknader fra
Språkrådet

Det vises til dialog mellom Språkrådet og BaneNor vedrørende navn på jernbanestasjonen i Horten kommune.

Horten Næringsforum er en forening som jobber for næringslivet i Horten kommune. Foreningens formål er å arbeide for å fremme kultur-, nærings- og handelsinteresser blant næringsdrivende i hele Horten kommune. Vi konkluderer med at valg av Horten stasjon som navn skaper en helhetlig identitet for hele kommunen. Dette bidrar positivt i gjenkjenning, profilering og attraktivitet for innbyggere, besøkende og tilflyttere.

Vi har et bredt næringsliv innen industri, handel og tjenesteproduksjon og vi mener navnet Horten Stasjon vil gi bedre, enklere og tydeligere kommunikasjon for den kollektive infrastrukturen for kunder, leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg ivaretas passasjerers behov for å gjøre elektroniske søk når de planlegger reise, og vi bygger kjennskap og kunnskap om hele kommunen.

Horten Næringsforum har forståelse for at noen ønsker at Skoppum skal bestå som stasjonsnavn. Men i det vanskelige valget mellom to alternative navn, mener vi likevel at Horten som stasjonsnavn er riktigst.

Vi mener BaneNor har ivaretatt dialogen med interessegrupper på en ryddig måte, og at det er viktig at det nå treffes et formelt vedtak om å bruke Horten som navn på stasjonen

**