Webinar | Lovverk endring om innleie av arbeidskraft

Webinar med Randstad og HNF 

 

INFORMASJON
Dato: 20.Mars 2023
Når: 12:00-12:45
Sted: Teams
Link til møte: HER

Link til møtet vil bli sendt ut på mail og lagt ut her 24 timer før.

Advokat Henriette Kristoff skal fortelle om nytt lovverk trer i kraft fra 1. april 2023 med en overgangsordning frem til 30. juni 2023. 

Endringer i arbeidsmiljøloven 


Visste du at Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. april? Dette påvirker mulighetene til å leie inn medarbeidere, og for deg som er arbeidsgiver er det viktig at du setter deg inn i de nye reglene. 

 

Her er de mest sentrale endringene:

 

Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved "arbeid av midlertidig karakter" i arbeidsmiljøloven § 14-12 fjernes. 


Dette innebærer at innleie fra bemanningsforetak først og fremst vil være aktuelt ved reelle vikariater eller dersom innleiebedriften har tariffavtale med innstillingsrett (mer enn 10 000 medlemmer) og etter avtale med tillitsvalgte. 


Det er også vedtatt en forskriftshjemmel som åpner for innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester og for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Det er også fastsatt forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Lovendringene vil tre i kraft fra 1. april 2023, med overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter.