Næringsfrokost 8 Mars - Grønn omstilling

NHO Kompetansebarometeret - Grønn omstilling, flere til yrkesfag og utdanningsretninger som er ettertraktet!

INFORMASJON
Dato: 8.Mars 2023
Når: 07.45-09.45
Sted: Kystverket
Påmelding: HER

 

PROGRAM

07:45 - 08:20 Frokost og mingling

08:20 - 08:30 Åpning v/Karoline Alice Idås

08.30 -08:50 Kystverket / Lill Veronika Benjaminsen

08:50-09:10 NHO Vestfold og Telemark / Rådgiver Hege Pflug 

09:10-09:30 USN Arbeidslivsmentorprogram / Silja Merete Sverreson

09.30 -09:45 Mingling

 

Høsten 2022 gjennomførte NHO niende runde av NHOs kompetansebarometer, som er en stor undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. 

De foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet. I undersøkelsen inngår spørsmål om i hvilken grad bedriftene har et udekket kompetansebehov og konsekvensene av dette. Bedriftene spørres også om kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov. Kompetansebehov som følge av grønn omstilling samt behov for lærlinger inngår også. 

Årets temaer var: 

  • IKT- kompetanse
  • Behov for lærlinger og tallfesting av lærlingmangelen
  • Fremtidig kompetansebehov pga grønn omstilling 
  • Tallfesting av kompetansemangelen etter fagområder, utdanningsnivåer og landsfordelinger

 

Horten Næringsforum er stolt samarbeidspartner av USN mentorprogram.
Arbeidslivsmentorprogrammet ved USN er, som navnet tilsier, arbeidslivsbasert og har som overordnet mål å hjelpe studentene i overgangen fra studier til arbeidslivet. Mentorene skal bidra med sin kompetanse om og fra arbeidslivet. Programmet er forankret i USNs kjerneverdi om kontakt med og samspill og integrasjon mellom studenter og arbeidslivet underveis i studietiden. Erfaringsmessig er programmet gjensidig nyttig og lærerikt for både mentor og student, og vi har fått tilbakemelding fra flere bedrifter om at de ønsker at deres ledere blant annet, skal være med som mentor for en av våre studenter - for å «føle studentene litt mer på pulsen».