Eiendomsdagen 2023

Bærekraftig Byutvikling 

INFORMASJON
Dato:24.Mai 2023
Når: 08.00-14:30
Sted: Thon Hotell Horten
Ikke medlemmer av HNF kr.250 
Kun 100 stk billetter

 

 

PROGRAM

08:00-08:30 - Registerering og mingling

08:30-08:45 - Velkommen og introduksjon / Karoline Idås, Horten Næringsforum 

08:45-09:15 - URBANmodellen – Hvordan mobilitet bør planlegges / Håkon Iversen, Link arkitekter AS 

09:15-09:45 - Horten området står foran betydelig utvikling. Hvilke muligheter og utfordringer står vi overfor de kommende årene? Og hva skjer nå i bygg- og anleggsbransjen / Henning Dalsegg, BDO

09:45-10:00 - Pause 

10:00-10:30 - Forbruker og Bærekraft / Sunneva Kilsti, Opinion 

10:30-11:00 - Ny hotellopplevelse på brygga / Teo Luisa, Comfort Hotell

11:00-11:45 - Lunsj 

11:45-12:15 - Hva tenker folk og bedrifter i Horten om fremtiden? / Jørund Buen, Sparebank 1 Sørøst-Norge/ Ingeborg Berg Rådgiver, SpareBank 1 Sørøst-Norge

12:15-12:50 - Hvorfor valgte Kongsberg Gruppen Horten? / Bjørn Jalving, Kongsberg gruppen

12:50-13:15 - Pause

13:15-13:45 - Paneldebatt - Hva er viktig for Horten og Næringslivet videre?

Panelleder: Torgeir Lorentzen - Gjengangeren 

Deltagere: 

Bjørn Jalving - Kongsberg gruppen

Katja Buen - Horten Kommune

Eirik Sunde - Kaldnes AS 

Rolf Mikaelsen - Storgata Eiendom 

13:45-14:30 - Avslutning og mingling

 

Sponsorer

Bane Nor Eiendom - BETONMAST - Pancom - BDO 

Storgata Eiendom - Folksom - USBL -Aktiv eiendom - Kaldnes Utvikling - Conseptor Bolig - Larvikbanken 

Øygarden Eiendom - Kodial Eiendom 

 

 

Foredragsholdere

SUNNEVA KILSTI
SENIORRÅDGIVER, FAGSJEF BÆREKRAFT OG PARTNER
Opinion

Gjennom undersøkelsen Forbruker og bærekraft har Opinion fulgt nordmenns forhold til en bærekraftig utvikling i 3 år. Gjennom kunnskap bygd over tid og ferske data vil Sunneva Kilsti, som er fagsjef for bærekraft i Opinion, dele innsikter om folks forventninger til seg selv, myndighetene og næringslivet. Kriser og dilemmaer står i kø – hvordan synes befolkningen politikere og næringsliv skal prioritere?

HENNING DALSEGG
PARTNER, REVISJON
BDO

Det skal bygges! Horten området står foran betydelig utvikling. Hvilke muligheter og utfordringer står vi overfor de kommende årene? Og hva skjer nå i bygg- og anleggsbransjen. Henning er en revisor og rådgiver innenfor bygg og anleggsbransjen og prosjektbaserte virksomheter. BDO Norge har i dag 100 engasjerte rådgivere og revisorer som jobber dedikert meg bygg og anleggsbransjen. Henning er en av dem.

 

BJØRN JALVING
CTO- KONGSBERG GRUPPEN

Kongsberg gruppen skal i slutten av 2025 begynne å flytte i sitt nye bygg på 46.000 kvadratmeter på Karljohansvern i Horten. Det er over 1000 arbeidsplasser som blir samlet i Horten i det nye bygget på Horten Industripark(HIP), men mange lurer på en ting. Hvorfor Horten? Det skal Bjørn Jalving, CTO i Kongsberg Gruppen fortelle oss. 

HÅKON IVERSEN
LEDER FOR URBAN CITY- LINK ARKITEKTUR
Han er Urban Designer med bakgrunn i kunsthistorie, design, arkitektur og eiendomsbransjen. Han har mer enn tjue års erfaring som dekker et bredt spekter fra byutvikling, eiendomsutvikling, arkitektur og design, i tillegg til å være aktiv pådriver for kompetanseheving innen placemaking, urban design og samfunnsplanlegging. Håkon brenner for gode møteplasser, menneskers rolle i byer og å finne løsninger som når klimamålene. Ta gjerne kontakt for å drøfte prosjekter på Vestlandet!

 

 

Teo Luisa 

Admin.dir - Comfort hotell Porsgrunn og Horten

Teo har over 31 år innen hotell bransjen i Norge og har vært med på å starte fire av noen de største spa hotellene vi har i Norge. Han har i mange år jobber med utvikle spa-resort anlegg på Holmsbu, Strømstad, Kragerø og Norefjell, samt var ansvarlig for drift av Krokstad Herregård og Bislet Bad i porteføljen - adm direktør på Holmsbu og for Estatia Resort Hotels. Han blir den nye Daglig lederen for Comfort Hotell Horten, det lover bra for oss.

 

 

Jørund Buen
Head Of Sustainability hos SpareBank 1 Sørøst-Norge

Ingeborg Berg
Rådgiver Bærekraft hos SpareBank 1 Sørøst-Norge

Hva tenker folk og bedrifter i Horten om fremtiden?

 SpareBank 1 Sørøst-Norge presenterer en fersk undersøkelse som avdekker hvilke forventninger folk og bedrifter i Horten har til det neste året. Hva tror lokale bedrifter og husholdninger om økonomien sin det kommende året? Hvor stor er viljen til å investere? Hva tror de om bærekraftfremtiden? Hva syns de om tilbudet til kommunen? Og hvordan er «rikets tilstand» i Horten sammenlignet med øvrige kommuner i Sørøst-Norge? Dette er noe av det Konjunktur Sørøst (konjunkturbarometeret til SpareBank 1 Sørøst-Norge) gir svar på.

Jørund har de siste tre årene være leder for bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Før dette har han jobbet en rekke andre steder med like stort fokus på bærekraft, klima og miljø. Han har vært med på å utvikle bankens bærekraftstrategi & -policy. Ansvarlig for implementering av portefølje EU-taksonomijustering, utvikling av bærekraftige produkter og tjenester for privat- og bedriftskunder, og porteføljevurdering av klimarisiko. Medforvaltet utstedelsen av bankens opprinnelige grønne obligasjon. Styret Miljøfyrtårn (Miljøfyrtårn) sertifisering, samt rapportering i henhold til GRI, UNEP FI PRB og TCFD retningslinjer, og førstegangsrapportering i henhold til EU-taksonomien. Så bærekraft, det kan han. 

Ingeborg Berg er ansvarlig for driften av Konjunktur Sørøst. Hun er bærekraftsrådgiver i SpareBank 1 Sørøst-Norge, hvor hun blant annet spiller en viktig rolle i arbeidet for å heve bærekraftkompetansen internt, og på bærekraftrapportering.