Kulturforum

Kulturforum: Casestudy Navy Race

INFORMASJON
Dato: 24.April 2023
Når: 14:00-16:00
Sted:Preus museum
Påmelding: HER

Etter siste møte ble vi enige om å se på samarbeidsformer i kulturforum. 
Målet var å danne samarbeidsformer mellom næringslivet for økt vinning for alle, når vi har enkelte arrangement i Horten. 
I møtet ble vi enige om å bruke Navt Race som test case denne dagen. 

 

Målet med forumet er økt satsing rundt turisme, reise til Horten og omegn. Forumet skal for eksempel fronte næringspolitiske saker, samarbeide om lokale aktiviteter og rekruttering til bransjen. Forumet skal være en god dialogpartner for kommunen og Visit Vestfold i arbeidet med å få flere turister/besøkende til Horten.