Innkalling og sakliste til årsmøte Horten Næringsforum

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Næringsforum

Årsmøtet avholdes onsdag 3. februar 2021 klokken 18.30. Vi kommer tilbake med info om sted.  

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest en uke før årsmøte til post@hortennaringsforum.no

 

Dette er en foreløpig saksliste: 

Sak 1: Godkjenne innkallingen

Sak 2: Godkjenne saklisten

Sak 3: Velge møteleder

Sak 4: Velge referent

Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 6: Behandle i årsberetning

Sak 7: Behandle regnskap i revidert stand

Sak 8: Behandle evt. forslag og saker                                                                                                                                           

Sak 9: Fastsette medlemskontingent

Sak 10: Vedta årets budsjett

Sak 11: Vedta vedtektsendringer

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1              Styremedlemmer

12.2              Varamedlemmer

12.3              Revisorer

12.4              Valgkomiteen

12.5              Øvrige medlemmer av valgkomiteen

 

For styret, 

 

Laila Ryvænge
Styreleder